Zwollestraat 14, 7575 EP, Oldenzaal
+31 (0)541 – 66 35 05
info@metrica.nl

Maatvoering bij infrastructurele projecten

Maatvoering bij infrastructurele projecten

Bij de uitvoering van diverse civieltechnische werkzaamheden kunnen wij u voor dienst zijn voor:

• Het verzorgen van de maatvoering 
• Het uitvoeren van oppervlakte- en volumeberekeningen         
• Het genereren van machinebesturigsbestanden
• Het inmeten en verwerken van de revisie

Vanuit een aangeleverde ontwerptekening verzorgen wij de maatvoering in het terrein. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald op welke wijze de punten worden uitgezet.

Wij beschikken over gekwalificeerde medewerkers met jarenlange ervaring in de maatvoering in de civiele sector. Zij denken met de opdrachtgever mee hoe een werk gemaakt kan worden en kunnen problemen op een praktische manier oplossen.

Voor de maatvoering wordt geavanceerde apparatuur ingezet, waarmee snel en nauwkeurig kan worden gewerkt. Daarnaast hebben we veel kennis en ervaring in huis op het gebied van traditioneel uitzetten. In sommige gevallen is dit een efficiënte methode om de maatvoering aan de geven.

Ook andere werkzaamheden zoals het uitcijferen van asfalt behoort tot de mogelijkheden. Door het bepalen van de juiste frees- en asfaltcijfers wordt de ideale asfaltlijn gerealiseerd en kan de aannemer vaak veel besparen op asfalt.

We worden regelmatig benaderd om voorafgaand aan de werkzaamheden te controleren of de ontwerphoogten goed aansluiten op de bestaande situatie. Hierdoor kan stagnatie tijdens de uitvoering worden voorkomen.

Tevens is het mogelijk een compleet hoogteplan te maken als in een ontwerp geen hoogten zijn aangegeven. De hoogtemaatvoering kan buiten worden bepaald maar steeds vaker wordt de ontwerptekening omgezet naar een 3D bestand dat ingelezen kan worden in de apparatuur en gebruikt worden voor het uitzetten.

Als aannemers gebruik maken van machinebesturing kunnen we ook de bestanden voor de aansturing van de machines genereren.

Neem contact op