Zwollestraat 14, 7575 EP, Oldenzaal
+31 (0)541 – 66 35 05
info@metrica.nl

Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht

Utrecht

Natura 2000
Oostelijke Vechtplassen Utrecht

Inmiddels zijn (herstel)werkzaamheden gestart in het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Het doel is om de huidige natuurwaarden te behouden en te verbeteren: het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.
Metrica heeft hier zorggedragen voor de inmeting in hoogte van het hele plangebied, hiervoor is een DTM-meting uitgevoerd in het landelijke RD- en NAP-stelsel. Na uitvoering van de (graaf)werkzaamheden wordt de nieuwe situatie in kaart gebracht en zullen de verschillende volumes (afgegraven en opgebrachte grond en zand) berekend worden middels AutoCAD Civil-3D.